Bronnen

Geologie en geo-hydrologie

De voor onze bronwaterprojecten interessante aardlagen bestaan in het algemeen uit niet-verharde sedimenten en behoren in de geologische tijdschaal tot de jongste aardlagen. De sedimenten zijn zand, klei, grind, veen en leem met hun eigen karakteristieke kenmerken, vooral bepaald door de omstandigheden waarin de aardlagen zijn afgezet. Op basis daarvan zijn algemene uitspraken te doen over de doorlaatbaarheid van de sedimenten. Zand is bijvoorbeeld beter doorlatend dan klei. Door deze aardlagen stroomt water. Deze watervoerende pakketten worden door verschillende kleilagen van elkaar gescheiden.

In de meeste gevallen geldt: hoe dieper men boort, des te zouter het aangetroffen bronwater is en des te warmer het wordt (per 100 meter ongeveer 3º C temperatuur-stijging).
Op elke locatie zijn de aardlagen verschillend en de waterkwaliteit is nooit gelijk. Dit maakt ons werk interessant. In Nederland en België zijn de aardlagen relatief “zacht” waardoor waterwinning eenvoudiger is dan in rotsachtige grond.

Aardlagen

De aardlagen die voor onze doeleinden in aanmerking komen zijn van Tertiare en Kwartaire ouderdom. Op basis van algemene kennis van afzettingsomstandigheden weten wij welke lagen zandig, kleiig en/of lemig zijn. Ook weten wij globaal de diepte van die lagen. Deze kennis komt voort uit  geologische en geo-hydrologische studies, die wij de afgelopen 25 jaar hebben verricht in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst (R.G.D.) en IGG/TNO.

©2000-2021 Silu Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden.
Klein Dijkland 14 | 1383 EJ Weesp | tel. 0294-413815 | fax. 0294-417432

sitemap

Silu Nederland B.V.
Silu Nederland B.V.
Het aanspreekpunt voor bronwaterprojecten.
Silu Nederland B.V.
HomeOver onsWaarom bronwaterGeologie en geo-hydrologieStappenplan bronwaterprojectPortfolioContact

Silu Nederland B.V.
Klein Dijkland 14
1383 EJ Weesp
telefoon: (0294) 413 815
fax: (0294) 417 432